wmk_product_02

Trvalo udržateľný rozvoj

Pestún I Chrániť I Rešpekt

Aby sme dosiahli zodpovednú spotrebu zdrojov a ochranu životného prostredia, zaviazali sme sa k vytvoreniu trvalého riešenia na podporu našich technologických inovácií, ako aj na neustále zlepšovanie výrobných techník.

Vždy sme sa venovali uskutočňovaniu viacerých a efektívnych meraní na dosiahnutie týchto cieľov, ktoré sú ukončené v neposlednom rade ako:

Sustainability (1)
 • Sledovanie našej uhlíkovej stopy a stanovenie cieľov na zníženie našich emisií oxidu uhličitého
 • Snaha o minimalizáciu dopadu našich aktivít na životné prostredie
 • Dodržiavanie všetkých vnútroštátnych zákonov, právnych predpisov a predpisov o ochrane životného prostredia
 • Šetríme všetky prírodné zdroje a postupne zastavíme všetky nezákonné emisie alebo zneškodňovanie nebezpečných látok vo všetkých našich výrobkoch a procesoch
Sustainability (2)
 • Zaistenie, aby minerály obsiahnuté v našich výrobkoch boli získavané, vyrábané a používané spoločensky zodpovedným spôsobom
 • Nákup alebo predaj žiadnych minerálov z oblastí postihnutých konfliktmi alebo z vysoko rizikových oblastí
 • Zaviazaný poskytnúť pracovisko bez nehôd a úrazov

.

111
 • Sledovanie našej uhlíkovej stopy a stanovenie cieľov na zníženie našich emisií oxidu uhličitého
 • Snaha o minimalizáciu dopadu našich aktivít na životné prostredie
 • Dodržiavanie všetkých vnútroštátnych zákonov, právnych predpisov a predpisov o ochrane životného prostredia
 • Šetríme všetky prírodné zdroje a postupne zastavíme všetky nezákonné emisie alebo zneškodňovanie nebezpečných látok vo všetkých našich výrobkoch a procesoch
222
 • Zaistenie, aby minerály obsiahnuté v našich výrobkoch boli získavané, vyrábané a používané spoločensky zodpovedným spôsobom
 • Nákup alebo predaj žiadnych minerálov z oblastí postihnutých konfliktmi alebo z vysoko rizikových oblastí
 • Zaviazaný poskytnúť pracovisko bez nehôd a úrazov

.


QR kód