wmk_product_02

Balík výrobných techník

Príprava našich kritických materiálov
iconElektrolýza pevných látok
iconVákuové tavenie zliatin
iconVákuová rafinácia (vákuová destilácia alebo sublimácia)
iconZónové plávajúce
iconHydrometalurgia
iconExtrakcia, praženie, čistenie vzácnych zemín
iconElektrický prenos alebo výmena iónov
iconTepelná redukcia a elektrolýza roztavenej soli
iconHydrogenácia alebo mechanické mletie na prášok
iconRast monokryštalického kremíka FZ alebo CZ
iconSyntéza kryštálov VGF, PVD, CVD…
iconRedukcia, atomizácia a elektrolýza pre Nano
iconVákuová kondenzácia, sol gél alebo metóda mikroemulzie pre prášok II-VI 
iconVákuové spekanie
iconProces práškovej metalurgie

production techniques package
State of the Art  Analytical and Test Instruments

Najnovšie analytické a testovacie prístroje

Röntgenová difrakcia XRDicon
Skenovací elektrónový mikroskop SEMicon
Emisia fotoluminencie Spectra PLicon
Indukčne viazaný plazmový atómový emisný spektrometer ICP-AESicon
Hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou ICP-MSicon
Glow Discharge Mass Spectrometry GDMSicon
Laserový analyzátor veľkosti častícicon
Tester odporu kremíkaicon
Analyzátor kvality povrchu kremíkových doštičiekicon
Kremíkový povrchový detektor častícicon


QR kód